ivi-strona

ADOPCJA PREIMPLANTACYJNA / PRENATALNA  
– PODSTAWOWE INFORMACJE

.
W Polsce i na świecie na adopcję zarodka ukuł się termin „adopcja prenatalna”. Chcielibyśmy wprowadzić dodatkowy termin, lepiej i dokładniej opisujący tą sytuację – ADOPCJA PREIMPLANTACYJNA. Adopcja prenatalna może mylnie sugerować że chodzi o adopcję dziecka, które rozwija się już w łonie matki, po implantacji. Termin „adopcja preimplantacyjna” określa precyzyjniej, że mowa jest o adopcji dziecka w najwcześniejszej fazie jego rozwoju, kilkukomórkowego małego człowieka, który powstał na drodze procedury in vitro i jak dotąd nie zaimplantował się w łonie matki, tylko oczekuje w laboratorium kliniki in vitro na swoją życiową szansę.

Na naszych stronach ratujących zamrożone embriony-dzieci, będziemy wymiennie używali terminów: adopcja prenatalna, adopcja preimplantacyjna, embrioadopcja, adopcja zarodka, licząc, że termin 'adopcja preimplantacyjna’ wejdzie powoli do słownictwa i nazewnictwa powszechnego.

                                                                        ♦♦♦

Adopcja preimplantacyjna dzieli się na dwa rodzaje:

  1. Adopcja gamet – komórek plemnikowych lub komórek jajowych (tzw. oocytów) od anonimowego dawcy /anonimowej dawczyni;
  2. Adopcja zarodka, który jest połączeniem gamety męskiej i żeńskiej i tworzy człowieka.
    .

Adopcja zarodka – to przyjęcie 3-5 dniowego zarodka obcej pary, który po odmrożeniu z ciekłego azotu jest cienkim cewnikiem transferowany do macicy kobiety w odpowiednim dniu jej cyklu menstruacyjnego. Jeśli zarodek zaimplantuje się (zagnieździ) w macicy, dochodzi do ciąży. Adopcja prenatalna zarodka odbywa się w Polsce anonimowo.

.

                                                                        ♦♦♦
.

Celem tej strony internetowej jest ratowanie embrionów-dzieci i między innymi upowszechnianie informacji o adopcji prenatalnej zarodków, aby jak najwięcej ludzi zwróciło uwagę na problem już istniejących zamrożonych embrionów-dzieci i zatrzymało się nad tym poważnym tematem. Nie będzie tutaj poruszana tematyka adopcji gamet, która prowadzi do procedury in vitro, będzie tutaj mowa tylko i wyłącznie o adopcji prenatalnej już powstałych zarodków-dzieci.