ivi-strona

PRAWO RP

 • Art.38 Konstytucji RP –
  „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.

♦♦♦

♦♦♦

 • Art. 1 Ustawy o planowaniu rodziny z dnia 7 stycznia 1993 r. – 
  „Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie.”

♦♦♦

 • Art. 2 ust 1 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 r. –
  „W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.”

♦♦♦

 • Art. 157a § 1 Kodeksu Karnego –
  „Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

♦♦♦