ivi-strona

Papież Franciszek

  • „Życie musi być zawsze przyjęte i chronione – zarówno przyjęte jak i chronione – od poczęcia aż do naturalnej śmierci, i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie”.

                                                                        27 lipca 2016 r, Kraków, Światowe Dni Młodzieży

  • „Do zadań państwa, Kościoła i społeczeństwa należy towarzyszenie i konkretna pomoc wszystkim, którzy znajdują się w sytuacji poważnej trudności, aby dziecko nigdy nie było postrzegane jako ciężar, lecz jako dar, a osoby najsłabsze i najuboższe nigdy nie były pozostawiane samym sobie”.      

                                                                         27 lipca 2016 r, Kraków, Światowe Dni Młodzieży

 

  • „Kościół nie może przestać być obrońcą życia i nie może zrezygnować z głoszenia, że ludzkie życie powinno być bezwarunkowo chronione od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci”...
    .                                Papież Franciszek, przemówienie do biskupów niemieckich w 2015 r.
    .
  • 21 lutego 2016 r. papież Franciszek podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański” powiedział: „Nawet przestępca ma nienaruszalne prawo do życia, będącego darem Boga. Apeluję do sumienia rządzących, aby osiągnięto międzynarodowe porozumienie w sprawie zniesienia kary śmierci”.

       Czy więc zamrożone dziecko w stanie embrionalnym takiego prawa do życia nie ma?

Źródło: TUTAJ

  • 28 stycznia 2016 r. papież Franciszek podczas spotkania z włoskim Komitetem ds. Bioetyki powiedział że embriony nie są „materiałem do wyrzucenia“. Wskazał również, że w złożonych kwestiach etycznych „chodzi o to, by służyć człowiekowi”, wszystkim ludziom, ze szczególną uwagą i troską o „najsłabszych i pokrzywdzonych, którzy starają się o to, by ich wysłuchano lub nie mogą już sprawić, by byli słyszani”.

Źródło: TUTAJ

  • „Żyj i pozwól żyć innym” – papież Franciszek, wrzesień 2014 r.

Zachęcam także do przeczytania chociażby fragmentów adhortacji papieża Franciszka: Evangelii gaudium i Amoris laetitia, oraz encykliki Laudato si’ – gdzie papież wypowiada się o ludzkich embrionach. 

.

.