ivi-strona

Papież Jan Paweł II

  • „Życie każdej istoty powinno być szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci”.
    Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Sympozjum na temat „Evangelium vitae a prawo”, Rzym, 24.05.1996 r.

 

  • Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z „najmniejszymi” (por. Mt 25, 40); jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa.
    Rzym, 26 stycznia, 1980 r.

 

  • Kościół jest powołany do tego, aby wszystkim ukazać na nowo, z coraz większym przekonaniem, swoją wolę rozwijania wszelkimi środkami życia ludzkiego i bronienia go przeciw jakimkolwiek zasadzkom, niezależnie od stanu i stadium rozwoju, w którym się ono znajduje.
    Familiaris consortio – Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, punkt 30.   

 

Zachęcam także do przeczytania encykliki ‚Evangelium vitae’ która mówi o ochronie życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

.